Jest to jedyne województwo w Polsce, gdzie PKB na mieszkańca, przekracza średnią Unii Europejskiej. Analitycy Banku Milenium w trzeciej edycji raportu Millennium 2018 wskazali je jako zwycięzcę w rankingu innowacyjności w Polsce.

innowacje mazowsze

źródło: pixabay.com

Jest to jedyne miasto w Polsce, gdzie PKB na mieszkańca przekracza średnią dla Unii Europejskiej. Stopień rozwoju przemysłu, dostępność zaplecza edukacyjnego, kapitału ludzkiego oraz zasobność społeczeństwa są kluczowymi czynnikami rozwoju innowacyjności Mazowsza. Nie małe znaczenie ma także polityka regionalna m.in. dostęp do dotacji, czy czynniki lokalne jak położenie geograficzne. W gospodarce województwa mazowieckiego dominuje sektor usług, który także jest jednym z najbardziej innowacyjnych w Polsce. 1/3 wszystkich krajowych przedsiębiorstw, którzy świadczą usługi zaawansowane technologicznie, znajduje się właśnie w województwie mazowieckim i wytwarza ponad 70% ogólnokrajowych przychodów z tego tupu usług. Mazowsze jest regionem z najwyższym udziałem kapitału zagranicznego, co w połączeniu z rozbudowaną bazą akademicko-naukową w stolicy powoduje, że jest najbardziej aktywny pod względem działalności badawczo-rozwojowej. Co za tym idzie może się pochwalić największą liczbą uzyskanych patentów, a także wysokim poziomem wydatków na działalność badawczą.

innowacje mazowieckie

źródło: pixabay.com

Jak się okazuje, pierwsza piątka najbardziej innowacyjnych w Polsce od trzech lat nie ulega zmianie. Są to województwa: mazowieckie, małopolskie, pomorskie, dolnośląskie oraz lubelskie. Województwa te są najbardziej atrakcyjne dla inwestorów, a jak wiadomo wspieranie rozwoju innowacyjności w mniej rozwiniętych regionach może być szansą na przypływ kapitału inwestycyjnego, a tym samym przyspieszenie ruch wzrostu gospodarczego.

Źródło: radioplus.com.pl