Las bez wątpienia kojarzy mi się i zapewne nie tylko mi z miejscem, w którym każdy z nas może odpocząć od zgiełku miasta i codziennych problemów. Miejsce to jest również domem dla wielu zwierząt i roślin. Dlatego też przebywając w lesie koniecznie musimy pamiętać o zachowaniu ciszy i porządku, tak by nie przeszkadzać nikomu wokół. Z tego też względu powiem, co można robić w lesie, a co jest zabronione?

Czego nie można robić w lesie

Źródło: pixabay.com

Las to miejsce, gdzie możemy podziwiać piękną, dziką naturę.  Jednak żeby taki pozostał określono pewne zasady, których każdy powinien się trzymać. Aby ustrzec was przed mandatami i nieprzyjemnościami ze strony leśników przygotowaliśmy zestawienie dozwolonych i zakazanych zachowań w lesie.
CZEGO ABSOLUTNIE NIE WOLNO ROBIĆ W LESIE!!!
 • zanieczyszczać gleby i wody
 • zaśmiecać
 • rozkopywać gruntów
 • niszczyć grzybów oraz grzybni
 • niszczyć lub uszkadzać drzew, krzewów lub innych roślin
 • niszczyć urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic
 • zbierać płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych
 • rozgarniać i zbierać ściółki
 • wypasać zwierząt gospodarskich
 • biwakować poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego
 • wybierać jaja i pisklęta, niszczyć lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczyć legowisk, nor i mrowisk
 • płoszyć, ścigać, chwytać i zabijać dzikich żyjących zwierząt
 • puszczać psów luzem
 • hałasować oraz używać sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu
co można robić w lesie

Źródło: pixabay.com

CO MOŻNA ROBIĆ W LESIE:
 • w lesie można fotografować i filmować
 • w lesie można zbierać jagody, poziomki, grzyby, orzechy
 • w lesie można spacerować z psem na smyczy
 • w lesie można wsłuchiwać się w szum drzew
 • w lesie można spotykać się z przyjaciółmi
 • w lesie można spacerować w tych fragmentach lasu, które nie są objęte zakazem wstępu
 • w lesie można rozpalać ognisko w wyznaczonym miejscu
 • w lesie można podpatrywać naturę
 • w lesie można pomagać zwierzętom, np. dokarmiając je zimą
 • w lesie można uczestniczyć w zajęciach terenowych
 • w lesie można słuchać śpiewu ptaków
 • w lesie można biwakować w wyznaczonych miejscach
 • w lesie można podziwiać kwitnące rośliny