Województwo Mazowieckie jest jednym z 16 województw Polski. Jest to kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej i północno – wschodniej Polsce.

Jak w każdym województwie Polski także i w Województwie Mazowieckim rozwija się przemysł i rolnictwo. W niektórych województwach są one rozwinięte bardziej w niektórych mniej, ale są. W tym artykule postanowiłam przyjrzeć się, jak to jest w Województwie Mazowieckim.

1. PRZEMYSŁ

Region mazowiecki ma charakter przemysłowo – rolniczy, bardzo dynamicznie rozwijającą się gospodarkę i najwyższy w kraju potencjał produkcyjny. Swoją pozycję zawdzięcza głównie Warszawie i gminom podwarszawskim. Występują ogromne kontrasty w rozwoju poszczególnych obszarów oraz w poziomie życia ich mieszkańców.

W regionie są rozwinięte prawie wszystkie główne gałęzie przemysłu: środków transportu (samochodowy, ciągniki rolnicze), paliwowy (rafineria ropy naftowej), elektrotechniczny, elektroniczny, maszynowy (maszyny i urządzenia dla przemysłu i rolnictwa), chemiczny (farmaceutyczny, kosmetyczny, tworzyw sztucznych), spożywczy (owocowo – warzywny, mięsny, cukrowniczy, mleczarski, tłuszczowy, młynarski, tytoniowy, piwowarski), energetyczny (elektrownie cieplne w Kozienicach, Warszawie, Ostrołęce, Płocku), materiałów budowlanych (ceramika budowlana, cementowy), hutnictwo żelaza, metalowy (narzędzia, broń), precyzyjny, papierniczy, włókienniczy, odzieżowy, skórzany, poligraficzny. Największym ośrodkiem przemysłowym jest Warszawa, która wraz z okolicznymi miastami tworzy Warszawski Okręg Przemysłowy. Znaczącymi ośrodkami przemysłu są także: Płock, Radom, Siedlce, Ostrołęka, Ciechanów.

2. ROLNICTWO

Użytki rolne zajmują ok.65 % powierzchni województwa (13 % terenów rolnych Polski). Mazowsze jest zagłębiem ogrodnictwa i sadownictwa. Około 30 % powierzchni polskich sadów znajduję się na Mazowszu, co stanowi ponad 40 % krajowej produkcji owoców. Ponad połowa jabłek i jedna czwarta truskawek jest wytwarzanych w województwie mazowieckim.

Posadź wiosnę w domu: szeroki wybór nasion kwiatów, warzyw, traw i ziół >>

Mazowsze jest również wiodącym producentem warzyw i drugim co do wielkości producentem zbóż w Polsce. Województwo mazowieckie to także lider produkcji mleka, a silną jego stroną jest również produkcja mięsa. Mając na względzie ochronę środowiska naturalnego, na Mazowszu kładzie się duży nacisk na zrównoważony rozwój regionu. Wynikiem tych starań jest szybki wzrost produkcji ekologicznej. Na obszarze województwa znajduję się już ponad 1000 gospodarstw ekologicznych.

Jak wynika z powyższego Województwo Mazowieckie jest silnie rozwinięte w dziedzinie przemysłu, jak również rolnictwa.

Zapisz