Województwo Mazowieckie położone jest w centrum kraju, ze stolicą w Warszawie. Region ten to centrum kulinarne Polski. Jest tak, gdyż Mazowsze otoczone ze wszystkich stron przez inne krainy nie uniknęło wzajemnego przenikania kultur. Dlatego też w województwie mazowieckim możemy spotkać potrawy z wszystkich regionów kraju.